14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Szkolenie wstępne BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2023 roku ( wtorek ) w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie zorganizowane będzie szkolenie wstępne BHP  dla uczniów – pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch grupach szkoleniowych:

I grupa o godz. 8,30

II grupa o godz. 12,00

Uczniowie zostaną przypisani do odpowiedniej grupy podczas spisywania umów o pracę.

Zgłoszenia uczniów będzie można dokonać również telefonicznie pod nr tel. 14 621 03 06.