AKTUALNOŚCI

Najświeższe aktualności Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie

Wysokość wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie…

Czytaj Więcej >>
Organizacja egzaminów czeladniczych w 2024 roku

Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7, I piętro pok. 13 – 14 w terminie do dnia 27.02.2024 roku. Druki wniosków można pobrać…

Czytaj Więcej >>
Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu

Uprzejmie informujemy, że spisywanie umów o pracę w celu nauki zawodu na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w terminie od 01 do 31 sierpnia 2023 roku. Umowy z uczniami spisywane będą na podstawie dokumentów wcześniej dostarczonych do biura Cechu…

Czytaj Więcej >>
Szkolenie wstępne BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2023 roku ( wtorek ) w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie zorganizowane będzie szkolenie wstępne BHP  dla uczniów – pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu…

Czytaj Więcej >>

RAZEM TWORZYMY RZEMIOSŁO
DOŁĄCZ DO NAS!

Informacje

Najnowsze aktualności bieżące

Składki

Składki członkowskie

Do pobrania

Dokumenty do pobrania

Historia

Sprawdź historię Cechu