AKTUALNOŚCI

Najświeższe aktualności Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2021 r. do 28.02.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie…

Czytaj Więcej >>
Kasy Fiskalne Online

Przypominamy o obowiązku stosowania kas fiskalnych – online , które są wprowadzane etapami od roku 2020. Już od 1.01.2020 roku używania kas fiskalnych online wymaga się od stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, uwzględniając również wulkanizację.…

Czytaj Więcej >>
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania: od 1.09.2021 do 30.11.2021 Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego…

Czytaj Więcej >>

RAZEM TWORZYMY RZEMIOSŁO
DOŁĄCZ DO NAS!

Informacje

Najnowsze aktualności bieżące

Składki

Składki członkowskie

Do pobrania

Dokumenty do pobrania

Historia

Sprawdź historię Cechu