Zarząd Cechu:
Starszy Cechu Stanisław Klonowicz
Podstarsi Cechu Agnieszka Włudyka - Śliwa
Stanisław Lemek
Sekretarz Katarzyna Szepielak
Skarbnik Leszek Dudek
Członkowie Janusz Dziuban
Janusz Stach
Bogusław Walkowicz
Stanisław Wadas
Zastępca Członka Zarządu Jacek Warias
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Jerzy Gajdosz
Z-ca Przewodniczącego Piotr Wardzała
Sekretarz
Członkowie Adam Krupa
Piotr Rydz
Sąd Cechowy:
Przewodniczący Lidia Bałut
Z-ca Przewodniczącego
Członek
Biuro Cechu:
Kierownik Biura Jan Światłowski