Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu

Uprzejmie informujemy, że spisywanie umów o pracę w celu nauki zawodu na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w terminie od 01 do 31 sierpnia 2023 roku. Umowy z uczniami spisywane będą na podstawie dokumentów wcześniej dostarczonych do biura Cechu ( osobiście lub na mail: tarcech@interia.pl ). Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej Cechu w zakładce – EDUKACJA – Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu. ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie wstępne BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2023 roku ( wtorek ) w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie zorganizowane będzie szkolenie wstępne BHP  dla uczniów – pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch grupach szkoleniowych: I grupa o godz. 8,30 II grupa o godz. 12,00 Uczniowie zostaną przypisani do odpowiedniej grupy podczas spisywania umów o pracę. Zgłoszenia uczniów […]