SZKOLENIA I KURSY

Temat szkolenia:  EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI i SIECI – elektrycznych, gazowych i cieplnych.

     Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie, planuje organizację szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych z zakresu:

 – Grupa 1   (  elektryczne ),

 Grupa  2   (  cieplne ),

 Grupa 3    ( gazowe ).

 

Szkolenia będą organizowane dla zainteresowanych osób w grupach co najmniej  5 – osobowych, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie przy ul. Kopernika 7.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, tel.: 14 621 03 06.