14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Składki członkowskie dla członków Cechu w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 07 czerwca 2022 rok działając zgodnie z § 17 Statutu  podjęło Uchwałę nr 14,  w której postanowiono zmienić wysokość podstawowej składki członkowskiej dla Członków Cechu na rok 2023. W związku z powyższym składki członkowskie od 01.01.2023 roku będą wynosić:

6 zł miesięcznie  –  od emerytów i rencistów nie zatrudniających pracowników,

28 zł miesięcznie  –  od rzemieślników  – Członków Cechu prowadzących działalność rzemieślniczą, którzy nie zatrudniają  pracowników,

42 zł miesięcznie  –  od  rzemieślników  – Członków Cechu, którzy zatrudniają pracowników.

Każdy Członek Cechu oprócz podstawowej składki członkowskiej zobowiązany jest do wpłaty składki na Fundusz Oświatowy – 0,50 zł. miesięcznie oraz Fundusz Społeczny – 0,50 zł. miesięcznie.

Ponadto każdy Członek Cechu może dokonać wpłaty składki dodatkowej (dobrowolnej)  w dowolnej wysokości.

Przypominamy, że składka członkowska płatna jest do 15 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Składka za  miesiąc grudzień winna być opłacona do 31 grudnia.

PROSIMY O TERMINOWE I SYSTEMATYCZNE OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO CECHU

PKO BP SA I Oddział w Tarnowie: 35 1020 4955 0000 7102 0009 0886