14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Szkolenie BHP

Przypominamy,  że pracownicy młodociani przed przystąpieniem do pracy winni być przeszkoleni z zakresu BHP – wstępnie i stanowiskowo. Szkolenie wstępne mogą prowadzić  osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla służb BHP. Szkolenie stanowiskowe przeprowadza pracodawca. Dla uczniów z zakładów zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie  szkolenie BHP organizowane jest w dniach 06 – 07 września 2021 roku o godz. 9,00 w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie. Zgłoszenia uczniów kierowanych z danego zakładu na szkolenie BHP przyjmuje Biuro Cechu w godzinach urzędowania pod nr tel: 14 621 03 06.