14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Święto Rzemiosła 2018

W dniu 16 czerwca 2018 r. w Tarnowie obchodzono Święto Rzemiosła połączone z Jubileuszem Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ojczyznę. Organizatorem uroczystości była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z siedziby Rzemieślniczej Branżowej Szkoły Zawodowej (Plac Dworcowy) do Tarnowskiej Katedry. O godzinie 12:00 została odprawiona w intencji rzemieślników i ich rodzin Msza Św. Koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Abp Henryk Nowacki. Po Mszy Świętej przedstawiciele Sejmu, Samorządów Wojewódzkiego, Powiatowych, Miasta Tarnowa, Rzemiosła, Bractwa Kurkowego złożyli wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza. W sali Urzędu Marszałkowskiego odbyła się okolicznościowa Akademia, podczas której zasłużeni dla Tarnowa zostali uhonorowani przez Prezydenta „Dukatem Tarnowskim”, a dla zasłużonych dla rzemiosła wręczono odznaczenia rzemieślnicze. W uroczystości udział wzięli: Starszyzna Cechowa, członkowie i pracownicy Cechu.