14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

2017 Opłatek rzemieślniczy

W siedzibie Cechu „Gwiazda” w dniu 14 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie Opłatkowe członków naszego Cechu. W spotkaniu uczestniczyli: ks. bp Stanisław Salaterski, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Prezes Izby Rzemieślniczej Andrzej Kuta, Prezes Bractwa Kurkowego Jerzy Czerwiński, Dyrektor Izby Rzemieślniczej Sławomir Błaszczak, Seniorzy, członkowie i pracownicy Cechu. Uroczystość uświetniła schola parafii Św. Brata Alberta ze Zgłobic pod dyrekcją kol. Tomasza Smosny, która zaprezentowała zestaw kolęd i pastorałek. Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem uroczystość zakończyła wspólna zabawa uczestników.