14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

XV Diecezjalne Święto Chleba

W dniu 4 września 2016r. odbyło się w Brzesku XV Diecezjalne „Święto Chleba”. Organizatorami uroczystości byli Zarząd Cechu w Brzesku wraz z rzemieślnikami branży spożywczej, Parafia pw NMP Matki Kościoła w Brzesku, Rada Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Starosta Brzeski, Burmistrz Brzeska oraz MOK w Brzesku. W siedzibie Cechu przybyłych przywitał Starszy Cechu Kazimierz Kural a następnie uczestnicy przeszli na Plac Kazimierza Wielkiego w Brzesku gdzie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża . W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Cechów zrzeszonych w Izbach Rzemieślniczych w Tarnowie i Nowym Sączu, Parlamentarzyści, rzemieślnicy oraz mieszkańcy Brzeska. Cech w Tarnowie reprezentowali członkowie Zarządu Podstarszy Cechu Stanisław Słowik, Skarbnik Stanisław Bańbor oraz Kierownik Cechu wraz z pocztem sztandarowym. Po Mszy Świętej odbyła się część artystyczna oraz festyn rodzinny.