14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Szkolenie okresowe BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 października 2022 roku o godz. 9,00 w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie organizujemy szkolenie okresowe BHP , które jest skierowane do pracowników młodocianych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w naszym Cechu.  Podobnie jak w roku ubiegłym koszty uczestnictwa w szkoleniu będą częściowo odpłatne na zasadach wpłaty dodatkowej składki członkowskiej  w wysokości: 40,00 zł,- za jednego zgłoszonego uczestnika szkolenia. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczniów – pracowników młodocianych oraz pozostałych zatrudnionych pracowników do udziału w szkoleniu okresowym BHP.  Zgłoszenia na szkolenie okresowe BHP przyjmuje Biuro Cechu w godzinach urzędowania pod nr tel.: 14 621 03 06 lub mailem: tarcech@interia.pl. Warunkiem wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP będzie dokonanie zapłaty dodatkowej składki członkowskiej.