14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Składki członkowskie dla członków Cechu w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie w dniu 15 czerwca 2021 rok działając zgodnie z § 17 Statutu,  podjęło Uchwałę nr 18,  w której postanowiło zmienić wysokość oraz ujednolicić sposób naliczania podstawowej składki członkowskiej dla Członków Cechu na rok 2022:

6 zł miesięcznie  –  od emerytów i rencistów nie zatrudniających pracowników,

20 zł miesięcznie  –  od rzemieślników  – Członków Cechu prowadzących działalność rzemieślniczą, którzy nie zatrudniających   pracowników,

30 zł miesięcznie  –  od  rzemieślników  – Członków Cechu, którzy zatrudniają pracowników.

 

Każdy Członek Cechu oprócz podstawowej składki członkowskiej zobowiązany jest do wpłaty składki na Fundusz Oświatowy – 0,50 zł. miesięcznie oraz Fundusz Społeczny – 0,50 zł. miesięcznie.

Ponadto każdy Członek Cechu może dokonać wpłaty składki dodatkowej (dobrowolnej)  w dowolnej wysokości.

Przypominamy, że składka członkowska płatna jest do 15 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Składka za  miesiąc grudzień winna być opłacona do 31 grudnia.

PROSIMY O TERMINOWE I SYSTEMATYCZE OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NUMER RACHUNKU BANKOWEGO CECHU

PKO BP SA I Oddział w Tarnowie: 35 1020 4955 0000 7102 0009 0886