14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

3 Maja 2018

W 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Tarnowie  uroczystości rozpoczęły się złożeniem na Grobie Nieznanego Żołnierza wiązanek i okolicznościowym wystąpieniem Prezydenta Tarnowa. Następnie zebrani przeszli do Tarnow

skiej Katedry gdzie odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny. W uroczystości udział wzięła Starszyzna naszego Cechu.