14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W dniu 27 czerwca 2021 roku odbyła się XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, W pielgrzymce uczestniczyli rzemieślnicy z terenu całej Polski, którzy modlili się o jedność w rodzinach i środowiskach rzemieślniczych oraz solidarność w działaniu w niełatwym czasie dla gospodarki.
Cech nasz reprezentowany był przez członków Zarządu, Stanisława Klonowicza – Starszego Cechu, Stanisława Lemka – Podstarszego Cechu i Katarzynę Szepielak – Sekretarza Cechu.

Podczas uroczystości wręczania odznaczeń najwyższe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego” otrzymał  Podstarszy naszego Cechu – Pan Stanisław Lemek.