14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu 2020

W dniu 30 czerwca 2020r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu. Podczas obrad dokonano oceny działalności za rok 2019: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego. W zebraniu uczestniczyli Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Pani Barbara Blacha oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa PP Anna Urbaś i Maciej Zdebek, którzy przekazali informacje o działaniach pomocowych w ramach programów „Tarcza” jakich udzielono rzemieślnikom i przedsiębiorcom z terenu Tarnowa. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań udzielili Zarządowi Cechu absolutorium za rok 2019r. Dokonano również zmian w Statucie Cechu zmierzających między innym do uaktywnienia młodych rzemieślników i zwiększenia ich zaangażowania w prace społeczną organów statutowych Cechu.