14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

2017 Zebranie Delegatów członków Cechu

W dniu 9 maja 2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Delegatów członków Cechu. Obradom przewodniczył kol. Jan Błaszkiewicz. Delegaci Wybrali Starszego Cechu, Komisję Rewizyjną i Sąd Cechowy. Udzielo

no absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2016. Dokonano również wyboru Delegatów na Zjazd Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.