Szkolenie okresowe BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 października 2023 roku o godz. 9,00 w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie, organizujemy szkolenie okresowe BHP skierowane do pracowników młodocianych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w Zakładach Rzemieślniczych zrzeszonych w naszym Cechu. Koszty uczestnictwa w szkoleniu  wzorem lat ubiegłych będą częściowo odpłatne na zasadach wpłaty dodatkowej składki  członkowskiej w wysokości: 50,00 zł,– za jednego zgłoszonego uczestnika szkolenia. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie […]

Wysokość wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania od  1 .09. 2023 r.  obowiązują wyższe wskaźniki procentowe naliczania wynagrodzeń. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu […]

XXII Diecezjalne Święto Chleba 2023

W dniu 3 września 2023r. w Brzesku odbyło się XXII Diecezjalne Święto Chleba pod hasłem „Ora et Labora”. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Opat Opactwa w Tyńcu Ojciec Szymon Hiżycki – Benedyktyn. W uroczystościach uczestniczyli: Duchowieństwo, Parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu wojewódzkiego, powiatowego, władz lokalnych oraz rzemieślnicy z terenu działania Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Uroczystość zakończyły prezentacje i degustacje produktów lokalnych oraz występy zespołów artystycznych.  

Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu

Uprzejmie informujemy, że spisywanie umów o pracę w celu nauki zawodu na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w terminie od 01 do 31 sierpnia 2023 roku. Umowy z uczniami spisywane będą na podstawie dokumentów wcześniej dostarczonych do biura Cechu ( osobiście lub na mail: tarcech@interia.pl ). Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej Cechu w zakładce – EDUKACJA – Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu. ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie wstępne BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2023 roku ( wtorek ) w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie zorganizowane będzie szkolenie wstępne BHP  dla uczniów – pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch grupach szkoleniowych: I grupa o godz. 8,30 II grupa o godz. 12,00 Uczniowie zostaną przypisani do odpowiedniej grupy podczas spisywania umów o pracę. Zgłoszenia uczniów […]

XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W dniu 25 czerwca 2023 roku odbyła się XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której organizatorem była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Pielgrzymkę rozpoczęła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Po przemarszu pocztów sztandarowych złożono wieniec pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Mszę świętą na Jasnogórskim Wzgórzu koncelebrował biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski. W Pielgrzymce uczestniczyli rzemieślnicy z całej Polski. Cech nasz […]

Boże Ciało 2023

Wzorem lat ubiegłych w uroczystości Bożego Ciała w dniu 08 czerwca 2023 roku po Mszy Św. odprawionej na Placu Katedralnym, w której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, ulicami Tarnowa przeszła Procesja Eucharystyczna do czterech Ołtarzy. Tradycyjnie Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie przygotował i wystawił pierwszy Ołtarz przy ul. Targowej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu naszego Cechu. Pan Stanisław Klonowicz – Starszy Cechu, Pani Katarzyna Szepielak – […]

Święto Rzemiosła 2023

W dniu 03 czerwca 2023 roku odbyło się Święto Rzemiosła w Tarnowie, którego organizatorem była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Uczestnicy zebrali się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie przy ul. Kopernika 7 ( dawny budynek GWIAZDA) następnie w towarzystwie orkiestry i pocztów sztandarowych przeszli do Bazyliki Katedralnej gdzie w intencji Rzemieślników została koncelebrowana Msza Św.,  której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. W uroczystości uczestniczyli […]

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2023

W dniu 17 maja 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. W zebraniu uczestniczyli Rzemieślnicy – zrzeszeni w Cechu, Zarząd i Organy Statutowe Cechu oraz Prezes Rady Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.  Podczas obrad dokonano oceny działalności Cechu za rok 2022 oraz udzielono absolutorium z wykonywanych obowiązków Zarządowi Cechu. Podjęto również Uchwałę w sprawie wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2024 rok.

Msza Św. w intencji Cukierników i Piekarzy – marzec 2023 rok

Wzorem lat ubiegłych w dniu 12 marca 2023 roku w Bazylice Katedralnej w Tarnowie odprawiona została Msza Św. w intencji Cukierników i Piekarzy, w której uczestniczyli tarnowscy cukiernicy wystawiając sztandar Cukierników i Piekarzy. W poczcie sztandarowym wystąpił Starszy Cechu  – Pan Stanisław Klonowicz oraz przedstawiciele Rzemieślników – Członków Cechu z branży cukierniczej;  Pan Stanisław Bańbor oraz Pan Stanisław Słowik.