Msza Św. w intencji Cukierników i Piekarzy – marzec 2024 rok

Wzorem lat ubiegłych w dniu 17 marca 2024 roku w Bazylice Katedralnej w Tarnowie odprawiona została Msza Św. w intencji Cukierników i Piekarzy, którą celebrował Proboszcz Bazyliki Katedralnej Ks. dr Adam Nita. Podczas uroczystości wystawiony został sztandar Cukierników i Piekarzy. W poczcie sztandarowym wystąpił Starszy Cechu  – Pan Stanisław Klonowicz oraz przedstawiciele Rzemieślników – Członków Cechu z branży cukierniczej;  Pan Stanisław Bańbor oraz Pan Stanisław Słowik.

Wysokość wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło :  7 540,36 zł. Okres 1.03.2024 r. – 31.05.2024 r. I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia 603,23 zł […]

Organizacja egzaminów czeladniczych w 2024 roku

Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie, ul. Kopernika 7, I piętro pok. 13 – 14 w terminie do dnia 27.02.2024 roku. Druki wniosków można pobrać w Biurze Cechu lub na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl – zakładka EDUKACJA ZAWODOWA – Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Do wniosku należy dołączyć: 1). egzemplarz umowy o pracę w celu […]

XXII Diecezjalne Święto Chleba 2023

W dniu 3 września 2023r. w Brzesku odbyło się XXII Diecezjalne Święto Chleba pod hasłem „Ora et Labora”. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Opat Opactwa w Tyńcu Ojciec Szymon Hiżycki – Benedyktyn. W uroczystościach uczestniczyli: Duchowieństwo, Parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu wojewódzkiego, powiatowego, władz lokalnych oraz rzemieślnicy z terenu działania Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Uroczystość zakończyły prezentacje i degustacje produktów lokalnych oraz występy zespołów artystycznych.  

Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu

Uprzejmie informujemy, że spisywanie umów o pracę w celu nauki zawodu na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w terminie od 01 do 31 sierpnia 2023 roku. Umowy z uczniami spisywane będą na podstawie dokumentów wcześniej dostarczonych do biura Cechu ( osobiście lub na mail: tarcech@interia.pl ). Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej Cechu w zakładce – EDUKACJA – Spisywanie umów praktycznej nauki zawodu. ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie wstępne BHP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 września 2023 roku ( wtorek ) w budynku Cechu przy ul. Kopernika 7 w Tarnowie zorganizowane będzie szkolenie wstępne BHP  dla uczniów – pracowników młodocianych z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch grupach szkoleniowych: I grupa o godz. 8,30 II grupa o godz. 12,00 Uczniowie zostaną przypisani do odpowiedniej grupy podczas spisywania umów o pracę. Zgłoszenia uczniów […]

XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W dniu 25 czerwca 2023 roku odbyła się XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której organizatorem była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Pielgrzymkę rozpoczęła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Po przemarszu pocztów sztandarowych złożono wieniec pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Mszę świętą na Jasnogórskim Wzgórzu koncelebrował biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski. W Pielgrzymce uczestniczyli rzemieślnicy z całej Polski. Cech nasz […]

Boże Ciało 2023

Wzorem lat ubiegłych w uroczystości Bożego Ciała w dniu 08 czerwca 2023 roku po Mszy Św. odprawionej na Placu Katedralnym, w której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, ulicami Tarnowa przeszła Procesja Eucharystyczna do czterech Ołtarzy. Tradycyjnie Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie przygotował i wystawił pierwszy Ołtarz przy ul. Targowej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu naszego Cechu. Pan Stanisław Klonowicz – Starszy Cechu, Pani Katarzyna Szepielak – […]

Święto Rzemiosła 2023

W dniu 03 czerwca 2023 roku odbyło się Święto Rzemiosła w Tarnowie, którego organizatorem była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Uczestnicy zebrali się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie przy ul. Kopernika 7 ( dawny budynek GWIAZDA) następnie w towarzystwie orkiestry i pocztów sztandarowych przeszli do Bazyliki Katedralnej gdzie w intencji Rzemieślników została koncelebrowana Msza Św.,  której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. W uroczystości uczestniczyli […]

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2023

W dniu 17 maja 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. W zebraniu uczestniczyli Rzemieślnicy – zrzeszeni w Cechu, Zarząd i Organy Statutowe Cechu oraz Prezes Rady Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.  Podczas obrad dokonano oceny działalności Cechu za rok 2022 oraz udzielono absolutorium z wykonywanych obowiązków Zarządowi Cechu. Podjęto również Uchwałę w sprawie wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2024 rok.