14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło – 6 156,25 zł.

Okres1.09.2022 r. – 30.11.2022 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia307,81 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia369,38 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia430,94 zł
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia246,25 zł

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

 

Podstawa wymiaru składkiRodzaj ubezpieczeniaSposób finansowania
płatnikubezpieczony
307,81 zł
(I rok nauki)
emerytalne30,04 zł30,04 zł
rentowe20,01 zł4,62 zł
chorobowe7,54 zł
wypadkowex*)
369,38 zł
(II rok nauki)
emerytalne36,05 zł36,05 zł
rentowe24,01 zł5,54 zł
chorobowe9,05 zł
wypadkowex*)
430,94 zł
(III rok nauki)
emerytalne42,06 zł42,06 zł
rentowe28,01 zł6,46 zł
chorobowe10,56 zł
wypadkowex*)
246,25 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)
emerytalne24,03 zł24,03 zł
rentowe16,01 zł3,69 zł
chorobowe6,03 zł
wypadkowex*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.