14 621 03 06
tarcech@interia.pl
ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

Kasy Fiskalne Online

Przypominamy o obowiązku stosowania kas fiskalnych – online , które są wprowadzane etapami od roku 2020.

Już od 1.01.2020 roku używania kas fiskalnych online wymaga się od stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, uwzględniając również wulkanizację.

Natomiast od 1.01.2021 roku obowiązek używania kas fiskalnych online spoczywa na gastronomii i hotelarstwie, a od 1.07.2021 roku kasy fiskalne online będą wymagane dla następnych kategorii podatników świadczących usługi : fryzjerskie,  kosmetyczne,  kosmetologiczne, budowlane, lekarskie, stomatologiczne, prawnicze, siłownie oraz kluby fitness.

POMOC DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

Od 4 maja 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż mogą występować o zwolnienie z opłacania składek za m-c marzec i kwiecień 2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal będzie można uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które weszło  życie 4 maja 2021 r.

„Zgodnie z przepisami z pomocy będą mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych”. O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie mogą składać od 4 maja – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za m-c marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za m-c marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.).

Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.(PAP)