Władze Cechu: 
Starszy Cechu Marian Wojtyłko
Podstarsi Cechu Stanisław Słowik
  Edward Kluza
Sekretarz Jadwiga Starzec
Skarbnik Stanisław Bańbor
Członkowie Jan Błaszkiewicz
    Stanisław Lemek
Bronisław Lipka
Stanisław Wadas
Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący Leszek Dudek
Z-ca Przewodniczącego Agnieszka Włudyka-Śliwa
Sekretarz Jan Sak
Członkowie Stanisław Klonowicz
  Bogusław Walkowicz
Sąd Cechowy: 
Przewodniczący Jan Kieć
Z-ca Przewodniczącego Ludwik Łabno
Członek Adam Krupa