RSS
Boże Ciało 2021

W uroczystość Bożego Ciała ( 03.06. br.) po Mszy Świętej odprawionej na Placu Katedralnym, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, ulicami Tarnowa przeszła Procesja Eucharystyczna do czterech Ołtarzy. Wzorem lat ubiegłych Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie przygotował pierwszy Ołtarz. W procesji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Cechu kol. Marian Wojtyłko - Starszy Cechu, Stanisław Słowik - Podstarszy Cechu, Stanisław Klonowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Cechu.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 67x
2020 Sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu

W dniu 30 czerwca 2020r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu. Podczas obrad dokonano oceny działalności za rok 2019: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego. W zebraniu uczestniczyli Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Pani Barbara Blacha oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa PP Anna Urbaś i Maciej Zdebek, którzy przekazali informacje o działaniach pomocowych w ramach programów "Tarcza" jakich udzielono rzemieślnikom i przedsiębiorcom z terenu Tarnowa. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań udzielili Zarządowi Cechu absolutorium za rok 2019r. Dokonano również zmian w Statucie Cechu zmierzających między innym do uaktywnienia młodych rzemieślników i zwiększenia ich zaangażowania w prace społeczną organów statutowych Cechu.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 221x
2020 Spotkanie opłatkowe

W dniu 18 stycznia 2020r. odbyło się spotkanie Opłatkowe członków naszego Cechu, w którym uczestniczyli Ks. Biskup Stanisław Salaterski, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Barbara Blacha, seniorzy Cechu, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, członkowie organów statutowych oraz pracownicy Cechu. Oprawę muzyczną zapewnił kolega Tomasz Smosna wraz z członkami swojej rodziny. Po powitaniu i oficjalnych  życzeniach złożonych przez Starszego Cechu Mariana Wojtyłkę Życzenia przekazał Prezydent Roman Ciepiela i Ks. Biskup Stanisław Salaterski. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia indywidualnie po których grupa muzyczna zaprezentowała koncert kolęd i pastorałek. Spotkanie przebiegało w miłej serdecznej atmosferze i wspólnym śpiewaniu kolęd.

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 215x
2019 Rocznica Odzyskania Niepodległości

W Tarnowie obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11 listopada - rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny odprawionej w Tarnowskiej Katedrze, której przewodniczył Biskup Leszek Leszkiewicz. Następnie uczestnicy uroczystości - przedstawiciele organizacji społecznych - kombatanckich, władz samorządowych, młodzieży szkolnej i mieszkańcy Tarnowa przeszli pochodem pod Grób Nieznanego Żołnierza gdzie po wystąpieniu Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli odbył się Apel Pamięci. Po złożeniu na Grobie świateł pamięci uczestnicy przeszli na Al. Solidarności gdzie odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody Święta zakończyło wspólne śpiewanie przed Teatrem Tarnowskim pieśni patriotycznych - "Solski Patriotyczny". W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Cechu, Starszy Cechu Marian Wojtyłko i Podstarszy Cechu Edward Kluza.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 79x
2019 Diecezjalne Święto Chleba

W dniu 8 września 2019r. w Brzesku odbyło się XIX Diecezjalne Święto Chleba. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył Abp Henryk Nowacki. W uroczystościach uczestniczyli: Duchowieństwo, Parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu wojewódzkiego, powiatowego, władz lokalnych oraz rzemieślnicy z terenu działania Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu i w Tarnowie. Podczas uroczystości członek Zarządu naszego Cechu Mistrz Kominiarski - Stanisław Lemek został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi wręczono również odznaczenia resortowe. Najwyższe odznaczenie rzemieślnicze "Szable Kilińskiego" otrzymali - Diecezjalny Duszpasterz Rzemiosła Ks. prałat Józef Drabik, Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Andrzej Kuta oraz zastępca Prezesa Izby Rzemieślniczej Skarbnik naszego Cechu Stanisław Bańbor. Cech reprezentowali Podstarszy Cechu - Stanisław Słowik oraz członkowie Zarządu - Stanisław Bańbor, Stanisław Wadas oraz poczet sztandarowy. Kapela z Pilzna zaprezentowała obrządek dożynkowy. Uroczystość zakończyły prezentacje i degustacje produktów lokalnych oraz występy zespołów folklorystycznych.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 148x
XXXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

W dniu 30 czerwca 2019r. odbyła się XXXVIII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Organizatorem uroczystości była Izba Rzemieślnicza w Kaliszu. W Pielgrzymce uczestniczyli rzemieślnicy z terenu całej Polski. Cech nasz reprezentowany był przez członków Zarządu Mariana Wojtyłkę - Starszego Cechu, Stanisława Słowika - Podstarszego Cechu i Stanisława Bańbora - Skarbnika. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył J.E.Ks. Bp Edward Janiak - Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, na zakończenie której Rzemiosło Polskie zostało zawierzone opiece Matki Bożej.

 

Number of images in category: 1
Category Viewed: 90x
2019 Boże Ciało

W Uroczystość Bożego Ciała ( 20.06. br.) po Mszy Świętej odprawionej na Placu Katedralnym ulicami Tarnowa przeszła Procesja Eucharystyczna do czterech Ołtarzy. Zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją Cech przygotował drugi Ołtarz . W procesji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Cechu kol. Marian Wojtyłko - Starszy Cechu, Stanisław Słowik - Podstarszy Cechu, Stanisław Wadas - czlonek Zarządu, Stanisław Bańbor - Skarbnik Zarządu reprezentujący jednocześnie branże spożywczą. Branże metalowo - motoryzacyjną reprezentowali kol. Kazimierz Krupa i kol. Adam Krupa.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 111x
2019  Sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu

W dniu 15 maja 2019r. w sali "Gwiazdy" odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu. Podczas obrad dokonano oceny działalności Cechu za rok 2018. Zarząd Cechu otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Zatwierdzono również plan finansowy i kierunki działania Cechu na rok 2019r. W obradach uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 94x
2019 Obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja

W dniu 3 Maja w ramach obchodów 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji w Bazylice Katedralnej została odprawiona Msza Św. w Intencji Ojczyzny po której uczestnicy przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono wiązanki i światełka pamięci. W uroczystości uczestniczyli Parlamentarzyści, Prezydent i Władze Samorządowe, Przedstawiciele Kombatantów, Młodzieży, Bractwa Kurkowego i Służb Mundurowych. Cech nasz reprezentowany był przez Starszego Cechu i Podstarszych.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 76x
2019 Święto Rzemiosła

Organizatorem tegorocznych obchodów Święta Rzemiosła był Cech Rzemiosł w Pilźnie. Uroczystości odbyły się w dniu 28 kwietnia 2019r. Uczestnicy zebrali się w siedzibie TG "Sokół", następnie przeszli do Kościoła Parafialnego gdzie Diecezjalny Duszpasterz Rzemiosła Ks. Prałat Józef Drabik odprawił Mszę Św. w Intencji Rzemiosła. Następnie rzemieślnicy i zaproszeni goście udali się do obiektów "Dolina Pstrąga" gdzie odbyło się spotkanie okolicznościowe. W uroczystości uczestniczyli Parlamentarzyści z Podkarpacia, Władze Samorządowe Pilzna oraz Izby Rzemieślniczej i Cechów. Podczas uroczystości wręczono Odznaczenie Rzemieślnicze oraz okolicznościowe wyróżnienie w konkursie Rzemieślnika Roku 2018 otrzymał członek naszego Cechu - Stanisław Bańbor.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 114x
2019 Opłatek Rzemieślniczy

Tradycyjny Opłatek Rzemieślniczy członków naszego Cechu odbył się 5 stycznia 2019r. w sali teatralnej "Gwiazdy". W uroczystości uczestniczyli ks. bp Stanisław Salaterski, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela z małżonką, Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Andrzej Kuta z małżonką, Dyrektor Izby Rzemieślniczej Barbara Blacha z małżonkiem, Przedstawiciele Bractwa Kurkowego na czele z Honorowym Prezesem Jerzym Czerwińskim z małżonką, Seniorzy Cechu, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zrzeszeni rzemieślnicy, pracownicy Biura i przyjaciele rzemiosła. Po złożeniu życzeń i przełamaniu się opłatkiem uczestnicy spędzili miło czas kolędując i bawiąc się przy muzyce tanecznej.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 125x
2018 Obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018r. odbyły się Obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane przez Prezydenta Tarnowa. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Tarnowskiej Katedrze odprawionej przez Biskupa Andrzeja Jeża. Następnie uczestnicy przeszli w pochodzie pod Grób Nieznanego Żołnierza gdzie odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi na maszt i apel poległych. W uroczystościach uczestniczyli obok parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu, młodzieży szkół tarnowskich reprezentanci naszego Cechu - Starszyzna Cechowa.

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 67x
2018 Święto Rzemiosła

W dniu 16 czerwca 2018 r. w Tarnowie obchodzono Święto Rzemiosła połączone z Jubileuszem Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ojczyznę. Organizatorem uroczystości była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z siedziby Rzemieślniczej Branżowej Szkoły Zawodowej (Plac Dworcowy) do Tarnowskiej Katedry. O godzinie 12:00 została odprawiona w intencji rzemieślników i ich rodzin Msza Św. Koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Abp Henryk Nowacki. Po Mszy Świętej przedstawiciele Sejmu, Samorządów Wojewódzkiego, Powiatowych, Miasta Tarnowa, Rzemiosła, Bractwa Kurkowego złożyli wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza. W sali Urzędu Marszałkowskiego odbyła się okolicznościowa Akademia, podczas której zasłużeni dla Tarnowa zostali uhonorowani przez Prezydenta „Dukatem Tarnowskim”, a dla zasłużonych dla rzemiosła wręczono odznaczenia rzemieślnicze. W uroczystości udział wzięli: Starszyzna Cechowa, członkowie i pracownicy Cechu.

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 138x
2018 Boże Ciało

W Uroczystość Bożego Ciała (31.05.2018r.) w Tarnowie odbyła się Msza Św. i Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Procesja przeszła ulicami miasta. Pierwszy ołtarz przygotowany był przez nasz Cech. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele naszego Cechu.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 85x
2018 Sprawozdawcze zebranie Delegatów

W dniu 15 maja 2018r. odbyło się sprawozdawcze zebranie Delegatów członków naszego Cechu. Podczas zebrania Starszy Cechu Marian Wojtyłko złożył podziękowanie za wieloletnią pracę w Komisji Rewizyjnej Pani Helenie Stadler, przekazując okolicznościową plakietkę. Delegaci dokonali oceny pracy organów statutowych Cechu przyjmując sprawozdania z ich działalności i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2017.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 91x
2018 3 Maja

W 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Tarnowie  uroczystości rozpoczęły się złożeniem na Grobie Nieznanego Żołnierza wiązanek i okolicznościowym wystąpieniem Prezydenta Tarnowa. Następnie zebrani przeszli do Tarnowskiej Katedry gdzie odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny. W uroczystości udział wzięła Starszyzna naszego Cechu.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 79x
2018 V Synod Diecezji Tarnowskiej

V Synod Diecezji Tarnowskiej został zainaugurowany w dniu 21 kwietnia 2018r. Nabożeństwem w Sanktuarium M.B. Fatimskiej, po którym wyruszyła procesja w której niesione były Relikwie Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej. W Procesji uczestniczyli Księża Biskupi, Duchowni, Siostry Zakonne, Służba Liturgiczna, Władze Samorządowe Województwa i Miasta Tarnowa, Służby Mundurowe. Procesja przeszła ulicami Tarnowa do Katedry gdzie uroczysta Mszę odprawił Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 66x
2018 Opłatek Cechowy

W uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia) w siedzibie Cechu -” Gwiazda” odbyło się spotkanie opłatkowe rzemieślników naszego Cechu i ich przyjaciół. W spotkaniu uczestniczyli Ks. Bp Stanisław Salaterski; Z-ca Prezydenta Tarnowa Pan Piotr Augustyński, Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Pan Andrzej Kuta, reprezentanci Bractwa Kurkowego – Jerzy Czerwiński i Jerzy Gajdosz. Po złożeniu życzeń i przełamaniu się opłatkiem uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnego stołu. Oprawę muzyczną kolędy i muzykę rozrywkowo – taneczną zapewnił członek naszego Cechu kol. Tromasz Smosna wraz z córkami. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze.

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 112x
2017 Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Tarnowie rozpoczęły się w dniu 30 października uroczystą sesją Rady Miasta Tarnowa jako pierwszego niepodległego miasta w Polsce. Wieczorem w Teatrze im. Ludwika Solskiego odbyła się uroczysta Gala, w której uczestniczył Starszy naszego Cechu. W dniu 11 listopada po Mszy Św. odprawionej w intencji Ojczyzny w Tarnowskiej Katedrze, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyło się okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczyła Starszyzna Cechowa. Zapalono i złożono światełka pamięci. Zainaugurowano obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 82x
2017 XVI Diecezjalne Święto Chleba

W dniu 3 września 2017r. zgodnie z tradycją odbyło się XVI Diecezjalne Święto Chleba. Uroczystość rozpoczęła się Msza Św. celebrowaną przez Biskupa Tarnowskiego dr Andrzeja Jeża, w kościele parafialnym NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II gdzie odbyła się część oficjalna, wręczone zostały odznaczenia resortowe rzemieślnikom Cechu Brzeskiego. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele miast partnerskich Brzeska z Węgier i Niemiec, przedstawiciele władz samorządowych miasta Brzeska i Powiatu Brzeskiego, przedstawiciele organizacji rzemieślniczych z terenu Diecezji Tarnowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również reprezentanci naszego Cechu z pocztem sztandarowym na czele.

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 82x
2017 Boże Ciało

W dniu 15 czerwca 2017 w uroczystościach Bożego Ciała w Tarnowskiej Katedrze wzięła udział Delegacja naszego Cechu. Zgodnie z wieloletnia tradycja na trasie procesji  I ołtarz (ul. Targowa) przygotował  Cech Rzemiosł Różnych  w Tarnowie.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 78x
2017 Zebranie Delegatów członków Cechu

W dniu 9 maja 2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Delegatów członków Cechu. Obradom przewodniczył kol. Jan Błaszkiewicz. Delegaci Wybrali Starszego Cechu, Komisję Rewizyjną i Sąd Cechowy. Udzielono absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2016. Dokonano również wyboru Delegatów na Zjazd Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 75x
2017 Dzień Rzemiosła

W dniu 23 kwietnia 2017r. rzemieślnicy zrzeszeni w Tarnowskiej Izbie Rzemieślniczej świętowali "Dzień Rzemiosła". Organizatorem tegorocznego święta był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej. W uroczystościach wzięła udział delegacja naszego Cechu z pocztem sztandarowym. Uroczystość połączona była z obchodami 70-lecia istnienia Cechu w Dąbrowie i poświęceniu nowego sztandaru. Przedstawiciele naszego Cechu przekazali kolegom z Dąbrowy Tarnowskiej upominek - kryształ z okolicznościową dedykacją.

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 82x
2017 Opłatek rzemieślniczy

W siedzibie Cechu "Gwiazda" w dniu 14 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie Opłatkowe członków naszego Cechu. W spotkaniu uczestniczyli: ks. bp Stanisław Salaterski, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Prezes Izby Rzemieślniczej Andrzej Kuta, Prezes Bractwa Kurkowego Jerzy Czerwiński, Dyrektor Izby Rzemieślniczej Sławomir Błaszczak, Seniorzy, członkowie i pracownicy Cechu. Uroczystość uświetniła schola parafii Św. Brata Alberta ze Zgłobic pod dyrekcją kol. Tomasza Smosny, która zaprezentowała zestaw kolęd i pastorałek. Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem uroczystość zakończyła wspólna zabawa uczestników.

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 127x
XX - Lecie Bractwa Kurkowego

W roku 2016 Towarzystwo Strzeleckie - Bractwo Kurkowe w Tarnowie obchodzi XX - Lecie reaktywacji swojej działalności. W dniu 24.09.2016r. odbyła się uroczystość główna, w której uczestniczyli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele bractw kurkowych z terenu całej Polski, przedstawiciele służb mundurowych oraz Starszyzna Cechowa naszego Cechu. Uczestnicy uroczystości spotkali się pod siedzibą Bractwa w Parku Strzeleckim, a następnie przemaszerowali do Bazyliki Katedralnej gdzie Kapelan Bractwa ks. bp Stanisław Salaterski odprawił uroczystą Mszę Świętą. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Ratusza gdzie odbyła się część oficjalna, podczas której przypomniano historię Bractwa oraz wręczone zostały odznaczenia brackie m.in. rzemieślnikom -  członkom naszego Cechu. Starszy Cechu wręczył Tarnowskiemu Bractwu list gratulacyjny i okolicznościowy wazon kryształowy.

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 105x
XV Diecezjalne

W dniu 4 września 2016r. odbyło się w Brzesku XV Diecezjalne "Święto Chleba". Organizatorami uroczystości byli Zarząd Cechu w Brzesku wraz z rzemieślnikami branży spożywczej, Parafia pw NMP Matki Kościoła w Brzesku, Rada Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Starosta Brzeski, Burmistrz Brzeska oraz MOK w Brzesku. W siedzibie Cechu przybyłych przywitał Starszy Cechu Kazimierz Kural a następnie uczestnicy przeszli na Plac Kazimierza Wielkiego w Brzesku gdzie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża . W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Cechów zrzeszonych w Izbach Rzemieślniczych w Tarnowie i Nowym Sączu, Parlamentarzyści, rzemieślnicy oraz mieszkańcy Brzeska. Cech w Tarnowie reprezentowali członkowie Zarządu Podstarszy Cechu Stanisław Słowik, Skarbnik Stanisław Bańbor oraz Kierownik Cechu wraz z pocztem sztandarowym. Po Mszy Świętej odbyła się część artystyczna oraz festyn rodzinny.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 77x
Święto Rzemiosła - Bochnia 2016

Tegoroczne obchody Święta Rzemiosła połączone z 65-leciem Cechu Rzemiosł Różnych odbyły się w dniu 19 czerwca 2016 w Bochni. W uroczystości uczestniczyły reprezentacje Cechów zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie. Nasz Cech reprezentowała Starszyzna Cechowa wraz z pocztem sztandarowym. Podczas uroczystości, która rozpoczęła się Msza Świętą w Bazylice Mniejszej Parafii Świętego Mikołaja zasłużonych rzemieślników uhonorowano odznaczeniami resortowymi.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 86x
Intronizacja Króla Kurkowego

Uroczystość Intronizacji Króla Kurkowego a.d. 2016 Stanisława Jędrzejczyka; "Jędrzeja ze Zgłobic" oraz jego Marszałków Wojciecha Dzierwy i Marcina Dąbrowskiego, która odbyła się w sobotę 11 czerwca 2016r. Uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu: Marian Wojtyłko - Starszy Cechu, Stanisław Słowik - Podstarszy Cechu oraz Stanisław Bańbor - Skarbnik. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która odprawił w Tarnowskiej Katedrze ks. bp Stanisław Salaterski; Kapelan Bractwa. Starszy Cechu przekazał nowemu Królowi okolicznościowy list gratulacyjny. Podczas uroczystości replikę Kura wręczono młodzieżowemu Królowi Kurkowemu -  Kamilowi Patyk, uczniowi klasy II C Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 88x
Boże Ciało 2016

Zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją Cech Rzemiosł Różnych przygotował ołtarz na procesję Bożego Ciała w Tarnowskiej Katedrze, która odbyła się 26 maja 2016r. W procesji uczestniczyli przedstawiciele rzemiosła - Starszyzna Cechowa oraz koledzy z buzdyganami branż metalowo-motoryzacyjnej i spożywczej.

 

Number of images in category: 5
Category Viewed: 90x
Zebranie Delegatów

W dniu 17 maja 2016r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów członków Cechu podczas, którego dokonano oceny działalności Cechu w roku 2015. W Zebraniu obok delegatów uczestniczyli seniorzy Cechu oraz przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności organów statutowych Cechu oraz sprawozdanie finansowe ( bilans ) za rok 2015 i udzielili absolutorium Zarządowi Cechu.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 104x
3 Maja 2016

W dniu 3 maja obchodziliśmy 225 rocznice uchwalenia Konstytucji. Uroczystości w Tarnowie rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej a następnie po przejściu pod Grób Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość patriotyczna, w której uczestniczyli, m. in. przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych oraz organizacji społeczno-zawodowych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Cechu - Starszyzna Cechowa, rzemieślnicy seniorzy, członkowie Cechu wraz z rodzinami.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 118x
Święcenia Biskupie księdza Leszka Leszkiewicza

W dniu 6.02.2016r. w Bazylice Katedralnej Święcenia Biskupie przyjął ksiądz Leszek Leszkiewicz. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rzemiosła tarnowskiego, którzy przekazali okolicznościowy upominek.

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 91x
Diecezjalny Opłatek Rzemiosła Nowy Sącz, który odbył się  w dniu 6 stycznia 2016r.

W dniu 6 stycznia 2016 odbył się w Nowym Sączu Diecezjalny Opłatek Rzemiosła z udziałem księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża. w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Cechu : Starszyzna - Marian Wojtyłko, Stanisław Słowik i Edward Kluza wraz z pocztem sztandarowym, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Tarnowie oraz delegacja tarnowskiego Bractwa Kurkowego. Po mszy świętej odprawionej w Kolegiacie Sądeckim w Ratuszu odbyło się spotkanie rzemieślników z terenu Diecezji Tarnowskiej, Parlamentarzystów, władz samorządowych Sącza podczas którego przełamano się opłatkiem.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 92x
Opłatek rzemieślniczy 2016

W dniu 9 stycznia 2016 w siedzibie Cechu z udziałem księdza biskupa Stanisława Salaterskiego odbył się Opłatek Rzemieślniczy . Obok dostojnego gościa w spotkaniu uczestniczyli : zastępca Prezydenta Tarnowa Pan Piotr Augustyński, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, rzemieślnicy zrzeszeni oraz pracownicy naszego Cechu. Podczas spotkania po złożonych życzeniach i przełamaniu się opłatkiem kolędowano przy akompaniamencie  członka naszego Cechu kolegi Tomasza Smosny, którego córki zaprezentowały wiązankę kolęd i pastorałek. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Number of images in category: 36
Category Viewed: 217x
 
Powered by Phoca Gallery