Branże  rzemieślnicze zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych

w Tarnowie:


 I.  RZEMIOSŁA METALOWE                 

-  odlewnictwo
-  ślusarstwo

II.  RZEMIOSŁA PRECYZYJNE

-  optyka
-  zegarmistrzostwo

III. RZEMIOSŁA  MOTYRYZACYJNE    

-  mechanika pojazdowa
-  blacharstwo pojazdowe
-  lakiernictwo pojazdowe
-  wulkanizatorstwo

IV. RZEMIOSŁA SZKLARSKIE                 

-  szlifowanie kryształów i szkieł ozdobnych
-  szklarstwo

V.  RZEMIOSŁA  DRZEWNE                     

-  stolarstwo

VI. RZEMIOSŁA ODZIEŻOWE                   

-  krawiectwo

VII. RZEMIOSŁA SKÓRZANE                    

-  szewstwo
-  kuśnierstwo

VIII. RZEMIOSŁA SPOŻYWCZE                 

-  młynarstwo
-  piekarstwo
-  cukiernictwo
-  karmelarstwo

IX.  RZEMIOSŁA PRZEMYSŁOWE             

-  konserwacja sprzętu gaśniczego
-  obsługa imprez w zakresie efektów specjalnych
-  maszynowa obsługa rolnictwa

X.   RZEMIOSŁA BUDOWLANE                  

-  wykonawstwo posadzek i nawierzchni drogowych
-  instalatorstwo sanitarne
-  malowanie i tapetowanie
-  usługi remontowo – budowlane
-  blacharstwo budowlane
-  dekarstwo

XI.  RZEMIOSŁA NIEPRZEMYSŁOWE         

-  maglowanie
-  kominiarstwo
-  fryzjerstwo