INFORMACJA !
 
 w sprawie wznowienia od dnia 19 kwietnia 2021 roku ( poniedziałek ) realizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy przystępujących do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje o podjętych decyzjach, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym:

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców:

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia:

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


INFORMACJA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W TARNOWIE !

Informujemy, że Izba Rzemieślnicza w Tarnowie w ramach Projektu „CKZiU EDUKATOR II” organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego dla uczniów klas 3 - szkół branżowych I stopnia z terenu Województwa Małopolskiego. Celem kursu jest ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z ogólnych wiadomości obejmujących część ustną egzaminu czeladniczego.
Czas trwania kursu  60 godzin (średnio 8 dni x 8 godz = 8 tygodni /zajęcia 1 raz w tygodniu/).
Proponuje się, aby kurs odbywał się w ramach jednego dnia zajęć – pracy w zakładzie. Pracownik młodociany zostaje oddelegowany przez pracodawcę  celem odbycia kursu. Termin kursu zostanie uzgodniony przez organizatora z pracodawcami. Miejsce odbywania kursu: Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32. Kurs jest bezpłatny. Korzyści dla rzemieślnika  zatrudniającego uczestnika kończącego kurs – dofinansowanie kosztów egzaminu czeladniczego do 90 % tj.kwotę 651,60 zł (koszt egzaminu 724 zł) za każdego ucznia.

W ramach Projektu Izba Rzemieślnicza proponuje również, celem zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych programem nauczania danego zawodu odbycie przez uczniów-pracowników młodocianych tzw. Stażu zawodowego.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie – zakładka projekty. Kontakt z realizatorem Projektu: tel. 735 961 872 lub 14 688 91 38, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PRZESUNIĘCIE TERMINU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH - online

W przesłanej „INFORMACJI” za grudzień 2020 w pkt. 5 błędnie podano termin obowiązku stosowania kas fiskalnych – online, przez świadczących m.in. usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne i budowlane.
W związku z pandemią – COVID19 Minister Finansów stosownym rozporządzeniem (Dz.U. 2020 poz.1059) zmienił termin z 01 stycznia 2021 r. na 01 lipca 2021 r.

Za pomyłkę przepraszamy.


WAŻNA INFORMACJA!!!
Pracownicy młodociani wznawiają praktyczną naukę zawodu.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu. Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.


Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.


Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.


 
Siedziba Biura Cechu:
Cech Rzemiosł Różnych
ul. Kopernika 7
33-100 Tarnów
(budynek "GWIAZDA" - I p. pok. 12-14)
Numer konta bankowego: BKO BP S.A. 35 1020 4955 0000 7102 0009 0886
 

Przyjmowanie stron:
w dni robocze: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy: nieczynne
 

 
Kontakt:
tel.: 14 621 03 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.