Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować lub dofinansować szkolenia ustawiczne między innymi dla przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu (kurs pedagogiczny). Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 24 do 26 sierpnia 2020r. Wnioski mogą być zgłaszane za pośrednictwem Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie ul. Kopernika 7  I piętro pokój 17, który prowadzi nabór na wyżej wymienione szkolenie. Szczegółowe informacje można uzyskać CUS (adres jak wyżej) lub telefonicznie
14 6210040


Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami


Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:
"Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy".
W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.


Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia.

W okresie od 1 czerwca 2020r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów - po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.
Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m. in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.


 
Siedziba Biura Cechu:
Cech Rzemiosł Różnych
ul. Kopernika 7
33-100 Tarnów
(budynek "GWIAZDA" - I p. pok. 12-14)
Numer konta bankowego: BKO BP S.A. 35 1020 4955 0000 7102 0009 0886
 

Przyjmowanie stron:
w dni robocze: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00
w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy: nieczynne
 

 
Kontakt:
tel.: 14 621 03 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.